Integritetspolicy.

1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

1.1 Moutife AB, 559127-7495, (”Moutife”/”vi”)  är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss.  Moutifes målsättning är att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna integritetspolicy ämnar bl.a. få dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används. Genom att godkänna integritetspolicyn på hemsidan, i samband med att du gör ett köp eller lämnande av personuppgifter, så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

1.2 Moutife behandlar de personuppgifter som du som kund lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på hemsidan genom cookies. Detta kan t.ex. vara personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

2. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Dina personuppgifter kan användas bl.a. för identifikation och statistikändamål samt för marknadsföring såsom t.ex. nyhetsbrev och utskick per post, sms och e-post, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avsluta marknadsföring i form av utskick via post, sms och e-post.

2.2 Dina personuppgifter kan komma att användas i syfte att förbättra Hemsidan, den information du erhåller när du besöker Hemsidan samt för att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser på Hemsidan.

2.3 Dina personuppgifter kan komma att delas med myndigheter och/eller våra samarbetspartners avseende bl.a. tryck och distribution, samt med betalningsförmedlare och kreditföretag som vi samarbetar med avseende betalnings- och/eller kreditupplysningstjänster. Det sistnämnda innebär t.ex. att dina personuppgifter, inkl. personnummer, i samband med betalning delas till betalnings- och kreditföretagen samt kan komma att samköras mot uppgifter från t.ex. kreditupplysningsregister.

2.4 Moutife iakttar alltid största försiktighet när dina personuppgifter överförs till eller delas med tredjepartsleverantörer.

2.5 Genom att godkänna denna integritetspolicy, i samband med att du gör ett köp eller lämnande av personuppgifter, så samtycker du även till att dina personuppgifter kan komma att överföras till land utanför EES.

2.6 Moutife använder annonstjänster från Google, mer information om Googles insamling, delning och användning av data och personuppgifter hittar du HÄR.

2.7 Om Moutifes verksamhet, helt eller delvis, säljs eller om verksamheten på annat sätt integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare samt lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

3. SÄKERHET OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

3.1 För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit flera tekniska och organisatoriska åtgärder. Föregående inkluderar bl.a. certifieringsteknik för webbläsare, vederbörliga brandväggar och antivirusprogram. Tillgång till de platser där personuppgifter lagras är begränsad och det krävs att anställda identifieras för åtkomst.

3.2 Moutife använder sig vidare av bl.a. SSL (Secure Socket Layer), vilket är ett protokoll för säker överföring av data via Internet eller andra nätverk. Notera att du bör kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna i din webbläsare.

3.3 I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används bl.a. envägs-kryptering.

4. SÅ LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Moutife, sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.

4.2 Om du inte är registrerad som kund/medlem, sparar vi dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån lagstadgade krav och/eller så länge det krävs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig (t.ex. för att uppfylla leverans-, reklamation- och garantiåtaganden).

4.2 Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

5. MER OM DINA PERSONUPPGIFTER

5.1 Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. En återkallelse av ett lämnat samtycke medför att ytterligare personuppgifter inte får samlas in eller på annat sätt behandlas. Personuppgifter som redan samlats in får trots återkallelsen fortsätta behandlas i enlighet med det ursprungligen lämnade samtycket, men uppgifterna får t.ex. inte uppdateras eller kompletteras. Notera att en återkallelse kan begränsas till att endast omfatta en del av behandlingen, exempelvis kan du meddela oss att vi inte ska fortsätta använda dina personuppgifter för t.ex. direktmarknadsföring.

5.2 Du har rätt att när som helst begära att personuppgifter justeras eller rättas. Om någon av de personuppgifter du har lämnat till oss ändras, t.ex. om du ändrar e-post- eller postadress, är vi tacksamma för om du meddelar oss de nya och korrekta uppgifterna.

5.3 Du har enligt lag rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information av oss, måste du lämna in en skriftlig begäran till oss. Din begäran ska skickas per post och vara signerad av dig. Du kan alltså inte skicka in en begäran per e-post.

6. LÄNKAR

Denna integritetspolicy gäller enbart för Hemsidan. Om du länkas från Hemsidan till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Moutife tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

7. ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICY

Moutife förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla nya legala eller tekniska krav eller av andra liknande skäl. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på Hemsidan.

8. COOKIES

Läs mer om cookies HÄR.

Updating…
  • Du har inga produkter i varukorgen.